O Baixo, a base de toda harmonia encontrou conosco seu lar harmonioso